Ziedo/ Donate

Arendoles muiža un tās īpašnieki ar savu dziļo pietāti pret kultūras mantojumu ir atklājuši savdabīgu izaicinājumu – cilvēka misijas apziņa spējīga pārvarēt gan ekonomiskus, gan birokrātiskus šķēršļus, spējot saglabāt kultūras mantojumu bez tā prioritāras komercializācijas.

Mūsu misiju un virzienu var atbalstīt pārskaitot ziedojumu:

Biedrība «Es Latgalei»
Reģ. Nr. 40008070576
A/S DNB Banka
LV84RIKO0002013015731